Yleinen

Tuetaan Turun ravintolatoimintaa kesäajan normitalkoilla

Koronan poikkeusaika on kurittanut monen yrittäjän liiketoimintaa ja erityisen kovilla on ollut ravintola-ala. Tartuntatilanteen laannuttua rajoituksia aletaan purkaa asteittain ja näillä näkymin ravintolat saavat avata ovensa asteittain 1. kesäkuuta alkaen. 

Kesäaika tuo myös mukanaan mahdollisuuksia ravintolatoiminnan siirtämisestä ulkotiloihin ja nämä mahdollisuudet on tänä kesänä ensiarvoisen tärkeää hyödyntää. Niin ravintolayrittäjien kuin alan työntekijöiden ja kesätöitä ravintola-alalla tekevien opiskelijoiden toimeentulo ratkaistaan monelta osin kesäajan myynnillä. 

Turku on tukenut ahdingossa olevia yrittäjiä monin tavoin. Nyt olisi pikaisesti luotava kevennettyjä ja aivan uusia lupakäytäntöjä ravintoloiden terassitoiminnalle, sillä kesän alun myynti on ravintolayrittäjille kriittistä.

Turku on laatinut yksityiskohtaisen ohjeen ulkotarjoilualueista ja niiden lupamenettelystä. Tätä ohjeistusta olisi tulevaksi kesäksi huomattavasti kevennettävä ja lupaprosessista tehtävä enemmän ilmoitusluontoista. Samalla käyttöön olisi otettava aivan uusia toimintamalleja kuten ns. parklet-käytäntö.

Ravintoloiden terassitoiminnan laajentamiseksi ja helpottamiseksi Turussa tulisi ottaa käyttöön tai selvittää seuraavat 6 toimenpidettä:

  1. Ravintoloiden ulkotarjoilualueista laadittua ohjeistusta noudatetaan vain soveltuvin osin kesällä 2020.
  2. Ravintolan ulkotarjoilualueen lupakäsittely saa kestää korkeintaan 7 arkipäivää
  3. Aloitetaan välittömästi Parklet-käytäntö, jossa parkkiruutuja voi vuokrata terassipaikkoja varten.
  4. Suhtaudutaan myönteisesti terassien perustamis- ja laajennussuunnitelmiin, jotta ravintolaan saadaan asiakaspaikkoja riittävin turvavälein.
  5. Selvitetään keskustan yrittäjien kanssa tarvetta muuttaa jokin keskustan kaduista kesäviikonloppuisin liikenteeltä pois ravintolaterassien käyttöön. 
  6. Terassiluvan lupamaksu poistetaan määräaikaisesti.

Lisätietoja:

Mari-Elina Koivusalo, kaupunginvaltuutettu (SDP)

Niina Ratilainen, kaupunginvaltuutettu (Vihreät)