Valtuustoaloite välttämättömien palveluiden järjestämiseksi paperittomille Turussa

Posted Posted in Valtuustoaloitteet

Turun kaupunginvaltuusto 29.1.2018   Paperittomuutta ole määritelty laissa tai asetuksessa, sillä paperittomia koskevaa erillistä lainsäädäntöä ei ole. Eri tahot määrittelevät paperittoman eri tavoin. Tavallisesti paperittomilla tarkoitetaan ulkomaalaisia, jotka oleskelevat Suomessa ilman viranomaisten myöntämää lupaa. Paperittomat ihmiset muodostavat erityisen haavoittuvan väestöryhmän, jonka elinoloja vaikeuttavat muun muassa sairaudet ja puutteellinen terveydenhuolto, asuinolosuhteet sekä köyhyys. Paperittomana eläminen on […]

100-vuotiaan Suomen tulee tuoda saamelaiskulttuuri aivan kaikkien ulottuville

Posted Posted in Valtuustoaloitteet

Turun kaupunginvaltuusto 30.1.2017 Valtuustoaloite saamelaiskulttuurin tuntemuksen lisäämiseksi 100-vuotisjuhlan aikaan on oikea hetki parantaa Euroopan ainoan alkuperäiskansan asemaa, sekä saamelaiskulttuurin tuntemusta suomalaisten keskuudessa. Suomessa asuu noin 10 o00 saamelaista, joista yli puolet saamelaisalueen ulkopuolella. Aiemmin harjoitetun suomalaistamispolitiikan seurauksena monissa saamelaisperheissä kielen siirtyminen seuraaville sukupolville on katkennut ja nykyään kaikki Suomessa puhutut saamenkielet ovat uhanalaisia. Valtioneuvoston kanslian […]

Kaikki vaalikauden aloitteet!

Posted Posted in Valtuustoaloitteet

Turun Sanomat julkaisi 26.1. laskelman kaupunginvaltuutettujen jättämistä aloitteista. Yllätyksekseni olen jaetulla toisella sijalla oman aloitetehtaani kanssa, hienoa! Aloitteet ovat kaupunginvaltuutetulle tärkeä juttu, sillä vain näin voi viedä aivan mitä tahansa omia ideoitaan viralliseen käsittelyyn. Joskus aloitteet toteutuvat, joskus eivät ja joskus ne jäävät vuosikausiksi kiertämään kaupungin pöytälaatikkolimboon vastoin kaupungin omia käsittelyohjeita. Valtuutettujen näkemykset aloitteiden tekemisen […]

Aloite nuorisovaltuuston edustuksesta kaupungin päätöksentekoelimissä

Posted Posted in Valtuustoaloitteet

Me allekirjoittaneet esitämme, että kaupunginhallitus valmistelee päätöksen nuorisovaltuuston edustajien nimeämisestä kaupungin lautakuntiin jaostoihin ja muihin vaikuttajaryhmiin. Nuorisovaltuusto on kaupunginvaltuuston perustama nuorten edustaja ja asiantuntijaelin Turun kaupungissa. Nuorisovaltuusto on kanava nuorten mielipiteiden välittämisessä valmisteluun ja päätöksentekoon kaupungin toimialoille, luottamushenkilöille ja päättäjille. Nuorisovaltuusto on keskeinen väylä 13–18-vuotiaille kaupunkilaisille saada äänensä kuuluviin kaupungin päätöksentekoon. Kaupungin toimielimissä nuorisovaltuuston edustajien […]

Aloite eriarvoisuuden vähentämiseksi kouluissa

Posted Posted in Valtuustoaloitteet

Valtuustoaloite Turun kaupunkiseudun sosiaaliset erot eri asuinalueilla ovat kasvaneet 1990-luvun lamasta lähtien. Eriarvoisuuskehitykseen puututaan kuntapolitiikan kaikilla osa-alueilla ja koulutuksella on keskeinen merkitys syrjäytymisen ehkäisemisessä. Koulutus periytyy Suomessa edelleen vahvasti ja jotta kaupunkien sisäistä alueellista segregaatiota voidaan purkaa, tulee satsata esimerkiksi koulutukseen. Turussa alueellinen eriarvoistumiskehitys on huolestuttavaa, ja esimerkiksi Pansio ja Perno pitävät hallussaan Suomen maksuhäiriömerkintöjen […]

Kaarinasta Turkuun Tom of Finlandin tie

Posted Posted in Valtuustoaloitteet

Valtuustoaloite 20.6.2016   Aloite Turun ja Kaarinan välisen tie- tai katuyhteyden nimeämiseksi Tom of Finlandin mukaan Suomi 100 – vuotta juhlaan valmistautuessa monessa kaupungissa on vireillä rakennetun ympäristön nimeämistä kaupungin historiaan liittyvän merkkihenkilön mukaan. Touko Laaksonen on kansainvälisesti tunnetuimpia suomalaisia kuvataiteilijoita ja vaikka kulttuuripääkaupunkivuonna Turussa nähtiin merkittävä Tom of Finland näyttely ja vuonna 2017 Turun […]

Lisää kaupunkiviljelyä Turkuun

Posted Leave a commentPosted in Valtuustoaloitteet

Valtuustoaloite 11.4. Turku tarjoaa Vihervuoden kunniaksi tänä keväänä ensimmäistä kertaa kaupunkilaisille mahdollisuuden perustaa viljelmiä kaupungin yleisille alueille. Kaupunkiviljely on jo nyt ollut niin suosittua, että viljelyseminaari siirrettiin ilmoittautumisten päätyttyä Vimmasta Virastotaloon. Kaupunki koordinoi viljelypaikkojen valintaa ja toimittaa asukkaiden käyttöön viljelylaatikot ja mullat. Toiminta resursoidaan kaupunginhallituksen alaisesta kaunistamisrahastosta. Vihreä ja elävä kaupunki on viihtyisä ja ylläpitää […]

Valtuustoaloite hyötykasvien lisäämisestä kaupungin viheralueilla

Posted Leave a commentPosted in Valtuustoaloitteet

Turussa on useita yksittäisiä yleisesti käytössä olevia hyötykasveja ja hyötykasvialueita, joita kaupunki ylläpitää. Tieto olemassa olevien kasvien hyödyntämisestä ei ole koottuna vielä kaupunkilaisille ja karttatieto tekisi kasvien hyödyntämisestä yleisempää. Toisaalta hyötykasveja, erityisesti ravintokasveja voisi olla vielä enemmän kaupungin puistoissa ja viheralueilla. Esitämme että kaupunkilaisten käyttöön perustetaan hyötykasvikartta joko kaupungin toimesta tai yhteistyössä järjestöjen kanssa sekä […]

Aloite: Paperittomien välttämättömien terveydenhuoltopalveluiden turvaaminen Turussa

Posted Leave a commentPosted in Valtuustoaloitteet

Turun kaupunginvaltuusto 23.3.2015 Paperittomien välttämättömien terveydenhuoltopalveluiden turvaaminen Turussa Vailla oleskelulupaa oleville ulkomaan kansalaisille, jotka eivät ole julkisen terveydenhuollon piirissä, on jo muutamassa kaupungissa Suomessa tarjolla terveyspalveluita salaisilla paperittomien klinikoilla. Global Clinic on toiminut jo Helsingissä ja Turussa. Paperittomien klinikalla on hoidettu vapaaehtoisen terveydenhuoltohenkilöstön voimin useita paperittomia, Turussa asiakaskunta vuosittain on klinikan työntekijöiden arvion mukaan ollut alle 100 henkilöä. Paperittomien välttämättömän terveydenhuollon turvaamiseksi ja kuntien tilanteiden yhdenmukaistamiseksi […]

Aloite kaupungin henkilöstölle tarkoitetun kulttuuri- ja liikuntasetelin käyttöönotoksi

Posted Posted in Valtuustoaloitteet

Valtuustoaloite 28.10.2013 Turun kaupungin henkilöstön mahdollisuudet osallistua työnantajan tarjoamaan työhyvinvointia ylläpitävään toimintaan vaihtelevat kaupungissamme toimialoittain runsaasti. Henkilöstön hyvinvoinnista huolehditaan suunnitelmallisesti mutta työhyvinvointia ylläpitävän toiminnan tulisi olla tasapuolisesti kaikkien saatavilla. Kaupungin organisaatiossa on vaihtelevia käytäntöjä muun muassa liikunnan ja kulttuurin harrastamista tukevien tykyseteleiden myöntämiseen. Turun kaupungin henkilöstön työhyvinvointia kehitetään ja seurataan henkilöstöohjelmassa. Vuoden 2010–2013 ohjelman mukaan […]