Kuntavaalit

Turun ilmastotavoitteista totta

 • Rakennetaan kaupunkia, jossa kestävä liikenne on helpoin ja halvin vaihtoehto. Rakennetaan Turkuun raitiotie ja siirrytään joukkoliikenteessä päästöttömiin energiavaihtoehtoihin.
 • Otetaan käyttöön päästöbudjetointi, jossa taloussuunnittelun tavoin seurataan ja vähennetään päästöjä. Ilmastopäästöjen vähentämisen on ohjattava jokaista päätöstä.

Lähiluonto kuuluu kaikille

 • Tuodaan esteettömiä luontoretkikohteita ja oleskelutilaa eri puolille kaupunkia. Tehdään puistoista ja lähimetsistä entistä monimuotoisempia.
 • Tuodaan saaristo turkulaisten ulottuville ja tehdään rannoista kaikille viihtyisiä paikkoja. Suojellaan Itämeri tuleville sukupolville.

Yhdenvertainen oikeus laadukkaaseen koulutukseen

 • Laadukas ja kaikille saavutettava varhaiskasvatus on avainasemassa lasten eriarvoistumisen estämisessä.
 •  Koulutukseen taataan riittävät resurssit. Mahdollistetaan pienet opetusryhmät ja oppimista tukevat, terveet opiskelutilat.
 • Taataan kaikille koululaisille ja opiskelijoille riittävät tukipalvelut.

Torjumme köyhyyttä ja panostamme hyvinvointiin

 • Jokaisella on oikeus hyvinvointiin lapsuudesta vanhuuteen. Poistetaan asunnottomuus rakentamalla riittävästi tukiasuntoja. Lisätään omaishoidon ja saattohoidon resursseja sekä matalan kynnyksen hoitopaikkoja etenkin mielenterveys- ja päihdepalveluihin.
 • Toivotetaan tervetulleeksi kotimaiset ja ukomaiset muuttajat ja tuetaan heidän kotiutumistaan. Varmistetaan tulkkipalvelujen saatavuus.
 • Tuetaan elävää kaupunkikulttuuria. Monipuoliset ja saavutettavat liikunta- ja kulttuuritilat tekevät kaupungista viihtyisän kaikenikäisille.

Kestävä talous ja päätöksenteko turvaa tulevaisuuden

 •  Ennaltaehkäisevät palvelut vähentävät kustannuksia pitkällä aikavälillä.
 •  Painotetaan kaupungin hankinnoissa ekologisuutta, paikallisuutta ja yhteistä vastuuta budjetista.
 •  Lisätään päätöksenteon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä, jotta kuntalaiset voivat osallistua päätöksentekoon myös vaalien välillä.

Turun Vihreiden kuntavaaliohjelma 2021 (pdf)