Vähät faktoista – kun Turun perussuomalaiset vastustavat kirjastohanketta Somalimaahan

Posted 9 CommentsPosted in Yleinen

Turun perussuomalaiset vastustavat  Turun kaupungin suunnittelemaa hanketta Hyvinvointia ja lukutaitoa – Kaikille avoin kirjasto Somalimaan Berberaan. Perussuomalaisten kanta ei sinänsä yllätä, onhan puolueen Turun valtuustoryhmän viimeaikaiset kannanotot koskeneet kaikkien politiikan sektoreiden joukosta lähes yksinomaan maahanmuuttoa ja aina kielteisessä sävyssä. Turun perussuomalaiset perustelevat usein kielteisten maahanmuuttokantojensa perustuvan taloudellisiin realiteetteihin. Tuorein ulostulo kuitenkin osoittaa selkeästi Turun perussuomalaisten […]

Maahanmuuttajanuoret mukaan

Posted Posted in Yleinen

Sanotaan, että yksikin syrjäytynyt nuori on liikaa. Entä sitten, kun joka viides nuori syrjäytyy? Nuorten syrjäytyminen on ongelma, mikä vaatii pikaisia ratkaisuja. Tilastokeskuksen mukaan suomen- ja ruotsinkielisistä nuorista 3,7 % ovat syrjäytyneitä. Vastaavanikäisen maahanmuuttajataustaisten nuorten keskuudessa luku on 20 %. Syrjäytyneellä tarkoitetaan nuorta, jolla ei ole peruskoulun jälkeistä koulutusta, ja joka ei opiskele eikä käy töissä. Toisin […]