Kaupungit kärsivät hallituksen päättämistä lukukausimaksuista

Posted Leave a commentPosted in Yleinen

Turun vihreiden Niina Ratilainen ja Kati Systä ovat huolissaan hallituksen päätöksestä velvoittaa korkeakoulut keräämään lukukausimaksuja kansainvälisiltä tutkinto-opiskelijoilta. Hallitus, jonka piti purkaa sääntelyä, estää Ratilaisen ja Systän mukaan kaupunkien ja korkeakoulujen kansainvälistymistä. Hallitusohjelmaan kirjattiin jo keväällä, että korkeakouluille tulee mahdolliseksi periä lukukausimaksuja EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevilta kansainvälisiltä tutkinto-opiskelijoilta. Kirjauksen päälle hallitus on päättänyt juuri tiukentaa […]

Muistutus toriparkin asemakaavasta

Posted Posted in Yleinen

Turun kaupungin asemakaavatoimistolle ja kaupunginhallitukselle osoitettu kaavamuistutus:MUISTUTUS ASEMAKAAVASTA (VI) 006 KAUPPATORI SEKÄ AURAKADUN, EERIKINKADUN, KAUPPIASKADUN JA YLIOPISTON KATUALUEIDEN OSATYmpäristö- ja kaavoitusviraston asemakaavatoimiston asemakaavaselostuksen, asemakaavaan liittyvien selvitysten ja 15.3.2012 kaavasta järjestetyn kuulemistilaisuuden perusteella Turun vihreät nuoret ja opiskelijat pitävät Turun kauppatorin uuden asemakaavan valmistelua puutteellisena. Erityisen valitettavana pidämme keskustan pysäköintiratkaisun vaihtoehdotonta tarkastelua sekä toriparkin kaupallisten vaikutusten […]